วันอาทิตย์, 25 สิงหาคม 2562

Cellular Booster คืออะไร

Cellular Booster คืออะไร

Cellular BOOSTER  อุปกรณ์สำหรับขยายสัญญาณโทรศัพท์มือถือให้สามารถใช้งานในบริเวณที่มีสัญญาณน้อย
ให้สัญญาณโทรศัพท์ให้แรงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ 3G 4G ทำได้ดี
ชัดเจน และรวดเร็วยิ่งขึ้น ในชุดขยายสัญญาณจะประกอบไปด้วย บูสเตอร์ ชุดสายอากาศรับสัญญาณภายนอก
(Outdoor Antenna ) สายอากาศภายใน (Indoor Antenna) และ ชุดสายนำสัญญาณ Coaxi Cable )

 

Does your house have mobile phone signals only outside the house? With it, call and send messages, don’t have to run outside anymore! Bullet Points: 1. Works with All Carriers: Support all carriers in Thailand, such as AIS, DTAC, TrueMove etc. One second, the signal is full! It can boost signals from all carriers at the same time. 2. Beautiful Appearance: New style, unique design, is not only a signal booster but also an artwork. 3. Support 2G/3G/4G Call: Support to boost Voice & Text, not support to boost 4G/LTE & 3G Data. You can access internet through your home WiFi. Maximum coverage range 350 square meters / coverage radius about 10 meters. The indoor coverage area will depend on the outdoor signal strength. 4. Easy to Install: The simple instructions and DIY installation makes it easy. All of the components you need for installation are included in the package. 5. Product Warranty: Every product passes QC, it is guaranteed to increase the signal strength. 30 days money-back guarantee, if not work, full refund for you. One year manufacturer’s warranty, as long as during the service